ประกันมอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้าง

ประกันรถมอเตอร์ไซค์

การขับขี่รถบนท้องถนนนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ความปลอดภัย เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายนั้นไม่เพียงแต่มีผลต่อทรัพย์สินแต่อาจร้ายแรงกับร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ด้วย โดยเฉพาะการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนที่ต้องการการดูแลค่อนข้างมาก การทำประกันภัยให้กับรถมอเตอร์ไซค์จึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยเหลือภาระในการดูแลรถมอเตอร์ไซค์และการขับขี่ 

ประกันมอเตอร์ไซค์มีอะไรบ้าง ประกันมอเตอร์ไซค์มีอยู่สองประเภทหลักๆ คือประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยภาคสมัครใจ ประกันภัยภาคบังคับคือประกันภัยที่บังคับตามกฏหมาย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องมีประกันภัยประเภทนี้เมื่อซื้อรถจักรยานยนต์ หากไม่มีประกันภัยภาคบังคับจะถือว่าผิดกฏหมาย ส่วนอีกประเภทของประกันมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นประเภทที่ผู้ขับขี่จะต้องศึกษาด้วยตนเองคือประกันมอเตอร์ไซค์ประเภทสมัครใจ ประกันมอเตอร์ไซค์ประเภทสมัครใจคือการเลือกความคุ้มครองเพิ่มขึ้นในส่วนต่างๆ ตามความพึงพอใจและความสามารถในการรับภาระเบี้ยประกันได้ของแต่ละคน 

ประกันมอเตอร์ไซค์ประเภทสมัครใจสามารถแบ่งออกเป็นสามชั้น คือประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 ซึ่งเป็นความคุ้มครองที่ครอบคลุมสูงสุด มีเบี้ยประกันที่ราคาค่อนข้างสูง โดยขอบเขตความคุ้มครองของประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 คือคุ้มครองทั้งคู่กรณีและผู้เอาประกัน อีกทั้งยังช่วยเหลือค่าเสียหายในกรณีที่รถสูญหาย หรือเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วม และกรณีที่ไม่สามารถระบุตัวคู่กรณีได้อีกด้วย การชดเชยค่าเสียหายมีวงเงินที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขแต่ละบริษัท  

ประเภทต่อมาคือประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+ เป็นประเภทที่ลดหลั่นความคุ้มครองลงมาจากประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 โดยมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันคือคุ้มครองเพียงกรณีที่มีคู่กรณีเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงกรณีที่ไม่สามารถระบุตัวคู่กรณีได้ หลายคนมักสนใจแผนประกันภัยรถจักรยานยนต์ชั้นนี้เพราะมีค่าเบี้ยประกันที่ถูกกว่าประกันภัยชั้น 1 ในความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกัน ส่วนประเภทสุดท้ายคือประกันภัยชั้น 3 ที่มีค่าเบี้ยประกันถูกที่สุด แต่ความคุ้มครองมีเพียงชดเชยค่าเสียหายของคู่กรณีที่เกิดจากการชนระหว่างรถเท่านั้น   

การทำประกันมอเตอร์ไซค์จึงต้องมีประกันภัยภาคบังคับตามกฏหมาย และควรมีประกันภัยภาคสมัครใจเพื่อเพิ่มความช่วยเหลือในยามเกิดอุบัติเหตุไม่ให้รับภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่หรือต้องดูแลประสานงานซ่อมแซมต่างๆ ที่ยุ่งยากเอง โดยประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจมีให้เลือกหลายชั้นและหลากหลายวงเงินตามเงื่อนไขและการดูแลของแต่ละบริษัท จึงสามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมความต้องการสำหรับคุณ